தமிழக முதல்வரை போற்றுவோம். ஈழ மக்களுக்காக தாய்த் தமிழகமாக மாறுவோம்.

October 15, 2008 at 1:27 p10 | Posted in Uncategorized | Leave a comment

அக்டோபர் 14. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. கட்சிகளை மறந்து  ஈழத்தில்லே போராடிக்கொண்டிருக்கும் தமிழ்மக்களுக்காக தங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவிகளையும் இழப்போம் என்ற அறிவிப்பு. நம்மை நெஞ்சை நிமிரச் செய்கிறது.

துரோகிகள் கருனா வடிவில் இலங்கையில் மட்டுமல்ல !

இங்கேயும் புரட்சித் தலைவிகள் .. புயல்கள் … கேப்படன்கள் வடிவில் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிரோம்.

கட்சிகளை மறந்து குரல் கொடுத்த தமிழர் தலைவர்களை போற்றுவோம்.

நம் மக்களுக்காக கட்சிகளை துறந்தால் வரலாறு நம்மை மறக்காது.

விலகிய “புரட்டு கும்பல்களை வரலாறு மன்னிக்காது.

ஒன்று மட்டும்  இராஜ பக்சேவுக்கு சொல்லுவோம்.

உங்கள் ஆயுதங்கள் வெற்றியை  ஈட்டாது.

‘கருனாகும்பல்களின் விசுவாசம் வெற்றிப்பாதையை காட்டாது.

அநீதிகளுக்கெதிரான மக்கள் போராட்டங்கள் தோற்றதாக சரித்திரமில்லை.

அன்புடன்…

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: